česky  čs
english  en
Vyšší termodynamika (W12T006)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozšiřuje znalosti v oboru termodynamiky reálných plynů s přihlédnutím k aplikacím na tepelné a energetické stroje.
Osnova
Fenomenologické a statistické pojetí termodynamiky.
Termofyzikální vlastnosti látek.
Postuláty a principy fenomenologické termodynamiky.
Termodynamické potenciály.
Jedno a více fázové systémy.
Reálné směsi.
Termodynamika tepelných motorů a strojů.
Výpočet charakteristik strojů s ohledem na reálné chování látek a nevratnost procesů. Termodynamika chemických reakcí.
Základy nerovnovážné termodynamiky.

Literatura
G. A. Hawkins: Thermodynamics
John Wiley and Sons, N.Y.
M.J.Moran, H.N.Shapiro: Fundamentals of Engineering Thermodynamics
John Wiley and Sons, N.Y.
Klíčová slova
termofyzikální vlastnosti, základní zákony termodynamiky, termodynamický potenciál, směs, vicefázová soustava, nevratný děj
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)