Hydraulické stroje (W12T007)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:28.03.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+0C
Semestr:L,ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Hydrostatické a hydrodynamické stroje a princip jejich činnosti.
Fyzikální vlastnosti kapalin a jejich vliv na činnost hydraulických strojů.
Aplikace základních zákonů hydromechaniky v návrhu hydraulických strojů.
Metody využívané při řešení proudění kapalin v hydrodynamických hydraulických strojích.
Aplikace hydrodynamické podobnosti v oboru hydraulických strojů.
Nestacionární děje v hydraulických systémech s hydraulickými stroji.
Metodika modelování a experimentu hydraulických strojů.
Osnova
Literatura
Kadrnožka, J.: Lopatkové stroje. Monografie. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2003
Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje. Technický průvodce 70. SNTL Praha, 1992
Brada, K., Bláha, J.: Metoda experimentů a modelování. Skripta. Vydavatelství ČVUT v Praze, 1995
Melichar, J., Bláha, J.,Brada, K: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2002
Melichar, J., Vojtek, J., Bláha, J.: Malé vodní turbíny, konstrukce a provoz. Monografie. Vydavatelství ČVUT v Praze, 1998
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.4.2024, 1:53 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)