česky  čs
english  en
Experimentální identifikace vlastností strojních mechanismů (W13A001)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá problematikou technických měření globálních vlastností strojních mechanismů a identifikací stavů jejich pohyblivých i nepohyblivých částí. Jsou zahrnuty metody měření, varianty návrhů zkušebních stanovišť, metody simulace provozního zatížení, metodiky provádění zkoušek a způsob snímání, vyhodnocení a interpretace naměřených dat. Jsou řešeny návaznosti experimentů na teoretické a simulační metody a jejich vzájemné verifikace. Analýza chování strojních mechanismů a součástí v provozu.
Osnova
o teoretický rozbor mechanismu, kinematika, silové účinky, vzájemné interakce dílů
o definice globálních parametrů mechanismů
o definice partikulárních parametrů mechanismů
o metody a varianty identifikace globálních a partikulárních parametrů
o metody výběru senzorů
o metodika návrhu měřicího postupu
o navrhování mechanických částí experimentálních stanovišť
o navrhování elektrických částí experimentálního stanoviště
o metody simulace provozu
o snímání a archivace dat
o zpracování dat, vyhodnocení práce s primárním, sekundárním a terciárním grafem
o interpretace výsledků
o návaznost experimentů na teoretické a simulační metody a jejich vzájemné verifikace
o analýza chování strojních mechanismů a součástí v provozu
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)