česky  čs
english  en
Moderní trendy v konstrukci strojních zařízení (W13A003)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá problematikou moderních trendů v konstruování strojů, mechanismů i jednotlivých komponent. Předmět zahrnuje vybrané statě z konstrukce moderních mechanismů a problematiku diagnostikovatelnosti stavů zařízení v provozu. Jsou řešeny otázky designu inteligentních strojních soustav využitím multikriteriálních optimalizačních procesů a podpory moderních vývojových prostředků na bázi PC v oblasti konstrukce, výpočtů a simulací.
Structure
o charakteristika a členění vlastností strojů z pohledu zákazníka
o charakteristika a členění vlastností strojů z pohledu výrobce
o postavení konstruktéra, vazby mezi jakostí a spolehlivostí
o metody k dosažení požadavků kladených na výrobek, cesty zajištění spolehlivosti
o problematika navrhování strojních dílů podle požadavku životnosti
o aplikace diagnostiky ke zvýšení provozuschopnosti zařízení
o výběr diagnostických parametrů
o stanovení kritérií funkčnosti
o navrhování inteligentních strojírenských soustav
o multikriteriální optimalizace konstrukce
o moderní prostředky pro podporu vývoje strojírenských zařízení
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)