Elektromagnetická kompatibilita v měření (W14O002)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Přenos signálů v měřících soustavách. Přenos signálu po metalickém vedení, impedanční přizpůsobení. Neurčitosti analogového měření a přenosu. Elektromagnetické kompatibilita, definice standardu ISO. Cesty přenosu rušivého signálu, kapacitní, indukční, galvanická. Metodika a prostředky odrušení, galvanické oddělení analogových a digitálních signálů. Elektronické obvody pro úpravu signálu, proudová smyčka, modulátory. Filtrace signálu.
Příklady elektronických obvodů.
Structure
1.Přenos signálu po vedení, impedanční přizpůsobení
2.Cesty přenosu rušivého signálu, kapacitní, indukční, galvanická
3.Elektromagnetická kompatibilita, metodika a prostředky odrušení
4.Galvanické oddělení analogových a digitálních signálů
5.Optické prostředky přenosu signálu, optočleny, optokabely
6.Proudová smyčka, neurčitosti anal. měření a přenosu.
7.Standardy analog. a digit přenosu. Modulace a kódování signálů.
8.Přesné operační zesilovače. Multiplexory analogové a digitální.
9.Elektronické měřící obvody senzorů s výstupem U, Q, T.
10.Elektronické měřící obvody senzorů s výstupem R, L, C
11.Napájecí a referenční zdroje, generátory průběhů.
12.Příklady diagnostiky z analysy průběhu chvění a nerovnoměrností
otáčení
13.Statistická dynamika signálů, korelační a spektrální metody
vyhodnocení.
Structure of tutorial
1.Orientace práce v laboratoři, nástroje a pomůcky pro elektroniku
2.Měření parametrů vedení, koaxiální, dvoulinka, kroucené, Zo, útlum, odrazy
3.Určení složek přenosu rušícího signálu
4.Měření statických a dynamických charakteristik optočlenu
5.Měření na optokabelu a jeho koncových převodníků, přenos, vliv deformací
6.Měření statické a dynamické chyby multiplexoru
7.Sestavení a odzkoušení zesilovače malých napětí a proudů s OZ
8.Sestavení a odzkoušení odporového můstku s OZ
9.Sestavení a odzkoušení proudového konvertoru
Literarture
HRDINA Z., VEJRAŽKA F.: Signály a soustavy,ČVUT-FEL, 2000,
ISBN 80-01-01726-5

JENČÍK J., VOLF J.: Technická měření. ČVUT-FS, 2002,
Requirements
Aktivní absolvování cvičení se zápisem o měřeních , zkouška dle základních temat přednášek
Keywords
vedení, charakteristická impedance, přizpůsobení, elektromagnetická kompatibilita, kapacitní - indukční - galvanický přenos, proudová smyčka, galvanické oddělení, optočlen, optokabel
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 24.9.2023, 13:04 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)