Elektrické pohony (W14OZ002)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:27.01.2021
Valid until: ??Range:78P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Regulační vlastnosti stejnosměrného elektromotoru
•Generování šířkově pulsní modulace komparací s pilovým průběhem, vektorová šířkově pulsní modulace, synchronní modulace
•Přenosové vlastnosti měničů s fázovým řízením, přenosové vlastnosti měničů se šířkově pulsní modulací
•Zpětnovazební regulace stejnosměrného motoru a nelinearity v jeho regulační smyčce
•Snímače proudu a napětí používané v elektrických pohonech, snímače rychlosti, polohy a momentu používané v elektrických pohonech
•Transformace souřadnic pro popis střídavých elektrických strojů
•Obecný matematický model asynchronního stroje
•Vektorová regulace asynchronního stroje v kartézských souřadnicích, vektorová regulace asynchronního stroje v polárních souřadnicích
•Princip funkce proudového a napěťového on-line modelu asynchronního stroje
•Základní principy přímého řízení asynchronního stroje, Přímé řízení podle Takahashiho, ISR
•Obecný matematický model synchronního stroje, regulace momentu synchronního stroje
•Pohony s reluktančními motory, specifika pohonů s lineárními motory, pohony s piezomotory
•Rušivé vlivy frekvenčně řízených pohonů a jejich eliminace, princip a vlastnosti pulsního usměrňovače
Structure
Literarture
•Bimal K. Bose: Electronics and motor drives, Elsevier Science & Technology, 2013, ISBN 978-0-12-088405-6
•Kobrle, P., Pavelka, J.: Elektrické pohony a jejich řízení, skriptum ČVUT v Praze, FEL, 2016, ISBN 978-80-01-06007-0
•Boldea, I., Nasar, S.: Electric Drives, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017, ISBN 978-1-4987-4820-9
•Crowder, R. M.: Electric drives and electromechanical systems, Oxford : Butterworth-Heinemann, 2006, ISBN 0-7506-6740-0
•Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů, Grada, 2003, ISBN 8024705079
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 17.7.2024, 13:14 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)