česky  čs
english  en
Projektování a ekonomika energetických zařízení (W15A002)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Aplikace teorie technicko-ekonomického hodnocení projektů v oblasti energetiky s důrazem na jejich optimalizaci.
Základní témata:
? Význam ekonomického posuzování projekčních a konstrukčních variant
? Návrh variant pro technicko-ekonomickou optimalizaci.
? Složitější úlohy technicko-ekonomické optimalizace řešené s využitím výpočetní techniky.
? Citlivostní a riziková analýza výsledků ekonomického hodnocení.
? Ekonomické hodnocení vlivu energetiky na životní prostředí.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Structure
Technicko-ekonomické aspekty vývoje energetiky z celostátního hlediska.
Konstrukce cen v energetice. Význam ekonomického posuzování projekčních a
konstrukčních variant. Složitější úlohy technicko-ekonomické optimalizace
řešené s využitím výpočetní techniky. Ekonomické hodnocení vlivu
energetiky na životní prostředí.
Literarture
Základní:
Roušar, I.: Projektové řízení technologických staveb, Grada 2008.
Doporučená:
Matějka, V., Mokrý, J.: Management projektů spojených s výstavbou, ČKAIT 1998.
Keywords
Energetická zařízení, projektování, ekonomika.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)