česky  čs
english  en
Teplárenství (W15A003)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření předmětu:
Systémy centralizované výroby a rozvodu tepla s důrazem na kombinovanou výrobu tepla s elektřinou.
Základní témata:
Teplárenská schémata, jejich energetické a exergetické porovnání. Volba výkonu a parametrů zdrojů, poměru výroby elektřiny a tepla. Optimalizace teplárenského součinitele. Technicko-ekonomické aspekty provozu tepláren. Porovnání způsobu připojení spotřebitelů na tepelnou síť. Akumulace tepla. Ekologické aspekty provozu tepláren.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Osnova
Teplárenská schémata, jejich energetické a exergetické porovnání. Volba
výkonu a parametrů zdrojů, poměru výroby elektřiny a tepla. Optimalizace
teplárenského součinitele. Technicko-ekonomické hodnocení provozu
tepláren. Porovnání způsobu připojení spotřebitelů na tepelnou síť.
Akumulace tepla. Ekologické aspekty provozu tepláren.
Literatura
Základní literatura:
Ochrana, L.: Teplárenství, CERM 2002
Doporučená:
Vlach, J.: Zásobování teplem a teplárenství, SNTL 1989
Klíčová slova
Teplárenství, rozvod tepla
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)