česky  čs
english  en
Oběhy energetických systémů (W15A004)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:20.01.2017
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:L,ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření předmětu:
Seznámení s teorií tepelných oběhů a spektrem koncepčních variant i praktických realizací pro potřeby efektivních energetických konverzí,
Základní témata:
Tepelné oběhy jako základ konverzního řetězce na cestě od primární ke koncové energii a faktory, které je limitují a koncepčně formují.
Témata:
Teorie tepelných oběhů energetických systémů. Pracovní látka a její vliv na koncepci oběhu. Specifika oběhů pro využití primárních a sekundárních zdrojů energie. Návrh a optimalizace parametrů tepelných oběhů ve vazbě na aplikaci. Exergetické hodnocení.
Structure
Literarture
Základní:
Goswami, D. Yogi and Kreith, F.: Energy conversion, CRC Press, 2007
Meherwan, P. Boyce: Handbook for cogeneration and combined cycle power plants. 2nd Edition, ASME Press, 2010
Doporučená:
DiPippo, R.: Geothermal Power Plants, 4th Edition, 2015
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)