Oběhy energetických systémů (W15A004)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:20.01.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:L,ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření předmětu:
Seznámení s teorií tepelných oběhů a spektrem koncepčních variant i praktických realizací pro potřeby efektivních energetických konverzí,
Základní témata:
Tepelné oběhy jako základ konverzního řetězce na cestě od primární ke koncové energii a faktory, které je limitují a koncepčně formují.
Témata:
Teorie tepelných oběhů energetických systémů. Pracovní látka a její vliv na koncepci oběhu. Specifika oběhů pro využití primárních a sekundárních zdrojů energie. Návrh a optimalizace parametrů tepelných oběhů ve vazbě na aplikaci. Exergetické hodnocení.
Osnova
Literatura
Základní:
Goswami, D. Yogi and Kreith, F.: Energy conversion, CRC Press, 2007
Meherwan, P. Boyce: Handbook for cogeneration and combined cycle power plants. 2nd Edition, ASME Press, 2010
Doporučená:
DiPippo, R.: Geothermal Power Plants, 4th Edition, 2015
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.5.2024, 7:06 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)