česky  čs
english  en
Počítačové řešení tepelných oběhů elektráren a tepláren (W15O003)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Základy výpočtu tepelných oběhů pomocí počítače. Možnosti profesionálních programů pro návrh, kontrolu, přepočet, rekonstrukci a dílčí či plnou optimalizaci komponent oběhů elektráren a tepláren. Řešení tepelných oběhů elektráren a tepláren s kondenzačními, protitlakými a spalovacími turbínami i energetických zařízení s kombinovanými cykly.
Structure
1. Úvod.
2. Základy výpočtu tepelných oběhů.
3. Možnosti profesionálních programů pro návrh oběhů elektráren.
4. Modelování komponent tepelných oběhů.
5. Návrhové a přepočtové analýzy energetických systémů.
6. Nástroje pro řízení výpočtu.
7. CycleLink -výhody propojení SW.
8. Modelování provozních stavů u stávajících energetických systémů.
9. Vyhodnocení vlivu změn komponent, uspořádání a provozu systému na účinnost.
10. Praktické výpočty elektráren a tepláren.
Structure of tutorial
Literarture
Literatura pro tento předmět není.
Requirements
Keywords
Modelování tepelných oběhů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)