česky  čs
english  en
Pokročilé energetické systémy spalování fosilních paliv (W15O005)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření předmětu:
Seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi ve využívání pevných fosilních paliv.
Základní témata:
Pokročilé fluidní technologie spalování. Nadkritické kotle na pevná paliva.
Omezující podmínky pro vysokoteplotní parní cykly na pevná paliva ? oběh 700.
Kritické parametry pro kotle na biomasu a odpady.
Kotle na odpadní teplo.
Mokré komíny a odvod spalin do chladících věží.
Osnova
Tlakové fluidní spalování. Tlakové zplyňování ve vrstvě a tlakové fluidní zplyňování, čištění produktů zplyňovacích procesů. Nízko-teplotní vírové spalování. Povrchové (bezplamenné) spalování. Palivové články.
Literatura
Základní literatura:
Beckmann M., Hurtado A., Kraftwerkstechnik, TK Verlag Karl Thome- Kozmiensky, Neuroppin, 2010
Doporučená literatura:
Miller, G.T., Spoolman, Scot.E: Sustaining the Earth, Tenth Edition, Brooks Cole, USA
Klíčová slova
spalování, tlak, teplota, částice
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)