Pokročilé systémy v energetice (W15O010)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:20.01.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl předmětu:
Seznámení s problematikou trvale udržitelné energetiky.
Zaměření předmětu:
Pokročilé energetické systémy a faktory které je formují, tj. teoretické fyzikální limity, technologické, ekologické a ekonomické potenciály a odklon zdrojové základny od neobnovitelných komodit.
Základní témata:
Energetika na počátku 21. století. Energetické stroje a systémy jako základní komponenty konverzních řetězců pro časově a místně optimální nasazení potenciálů konvenčních a alternativních zdrojů. Koncepce pokročilých energetických systémů v centralizované a decentralizované energetice. Efektivita využití zdrojů a její limity.
Osnova
Literatura
Základní:
Energy for the 21st Century, IMechE Seminar Publication 1996-3, The Institution of Mechanical Engineers, London, UK, 1996
Doporučená:
Borbely A. M. and Kreider J. F.: Distributed Generation, CRC Press, 2001
Nersesian, R. L.: Energy for the 21st Century, 2nd Edition, 2015
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 0:46 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)