česky  čs
english  en
Pravděpodobnostní hodnocení jaderné bezpečnosti (W15O011)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:20.01.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření předmětu:
Předmět se věnuje problematice pravděpodobnostního hodnocení jaderné bezpečnosti. Mezi hlavní témata patří základy pravděpodobnosti, náhodné veličiny a distribuční funkce. Vysvětluje funkci náhodných veličin a jejich aplikaci pro kontrolu kvality a hodnocení spolehlivosti mechanických nebo elektrických komponentů a jednoduchých konstrukcí a záložních systémů.
Základní témata:
Předmět obsahuje prvky statistiky, zaměřuje se na Bayesovské metody ve strojírenství, metody spolehlivosti a hodnocení rizik komplexních systémů (stromy událostí a stromy poruch, poruchy se společnou příčinou, modely spolehlivosti lidského faktoru). Důležitou částí je práce s neurčitostmi, šíření nejistot (neurčitostí) ve složitých systémech (Monte Carlo metody , Latin Hypercube Sampling ) a úvod do Markovových modelů.
Osnova
Literatura
Základní:
Henley, Ernest J., and Hiromitsu Kumamoto. Probabilistic Risk Assessment: Reliability Engineering, Design, and Analysis. New York, NY: IEEE Press, 1991. ISBN: 9780879422905.
Doporučená:
Papoulis, Athanasios. Probability and Statistics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990. ISBN: 9780137116980.
Rao, Singiresu S. Reliability-Based Design. New York, NY: McGraw-Hill, 1992. ISBN: 9780070511927.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)