česky  čs
english  en
Biomasa a její energetická konverze (W15O012)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:20.01.2017
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření předmětu:
Možnosti a způsoby energetického využití biomasy.
Základní témata:
? Biomasa jako palivo, úprava biomasy pro spalování, spalování biomasy, zařízení pro spalování biomasy.
? Konverze biomasy na plynná paliva ? termické zplynování, výroba bioplynu.
? Konverze biomasy na kapalná paliva ? rychlá pyrolýza, výroba metanolu a etanolu
? Ekologické aspekty energetického využití biomasy.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Structure
Literarture
Základní:
Kaltschmitt, M. a kol.: Energie aus Biomasse, Springer 2009
Doporučená:
Malaťák, J., Vaculík, P.: Biomasa pro výrobu energie, ČZU 2008
Beranovský, J., Murtinger, K.: Energie z biomasy CPRESS 2010
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)