Biomasa a její energetická konverze (W15O012)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:20.01.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření předmětu:
Možnosti a způsoby energetického využití biomasy.
Základní témata:
? Biomasa jako palivo, úprava biomasy pro spalování, spalování biomasy, zařízení pro spalování biomasy.
? Konverze biomasy na plynná paliva ? termické zplynování, výroba bioplynu.
? Konverze biomasy na kapalná paliva ? rychlá pyrolýza, výroba metanolu a etanolu
? Ekologické aspekty energetického využití biomasy.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Osnova
Literatura
Základní:
Kaltschmitt, M. a kol.: Energie aus Biomasse, Springer 2009
Doporučená:
Malaťák, J., Vaculík, P.: Biomasa pro výrobu energie, ČZU 2008
Beranovský, J., Murtinger, K.: Energie z biomasy CPRESS 2010
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.6.2024, 5:39 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)