česky  čs
english  en
Tepelná čerpadla (W15O015)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:20.01.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Způsoby transformace tepelné energie na vyšší teplotní hladinu. Tepelná čerpadla pracující s oběhem parním jak podkritickým, tak i nadkritickým. Pracovní látky pro tepelná čerpadla. Pohony tepelných čerpadel. Zdroje nízkopotenciálního tepla. Akumulace tepla.
Vazby mezi zdrojem a odběrem tepla. Problematika vytápění a ohřevu teplé vody tepelným čerpadlem. Využívání odpadních tepel u chladicích zařízení a plynových kompresorů.
Projektování systémů s tepelnými čerpadly. Ekonomické, energetické a ekologické aspekty provozu tepelných čerpadel. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí včetně platné evropské legislativy.
Osnova
Literatura
Základní literatura:
Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2004, ISBN 80- 01-03126-8
Doporučená literatura:
Odborné publikace vydávané:
- International Institute of Refrigeration, zejména knihy a časopis International Journal of Refrigeration, ISSN 0140-7007
- Svazem chladicí a klimatizační techniky, zejména Zpravodaj SCHKT, ISSN 1804- 2635
Odborná literatura doporučená přednášejícím podle zaměření doktorské práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)