česky  čs
english  en
Bezpečnostní analýzy jaderných zařízení (W15OZ001)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zvládnout základní principy zajišťování jaderné bezpečnosti jaderně energetických zařízení. Pochopit základy a aplikaci všech k tomu potřebných odborných disciplín.
•Základní principy zajištění jaderné bezpečnosti.
•Hloubková ochrana u stávajících a perspektivních bloků a její jednotlivé stupně.
•Inherentní, pasivní a aktivní zajištění bezpečnosti.
•Havárie s poruchou reaktivity (mechanismus vnesení reaktivity, normální a promptní exkurse výkonu, Černobyl).
•Havárie s poruchou chlazení.
•Havárie se ztrátou chladiva - LOCA.
•Chování paliva při haváriích, mechanismus poškozování až po tavení.
•Poměry v kontejnmentu včetně příslušných fyzikálně-technických procesů, zdrojový člen.
•Šíření radioaktivity uvnitř bloku a v životním prostředí.
•Radiologické následky.
•Aplikace současných výpočetních nástrojů pro vypracovávání bezpečnostních analýz
Osnova
Literatura
•Nureg 0800
•Todreas, Kazimi, Nuclear Systems I, Taylor and Francis, 1993
•Todreas, Kazimi, Nuclear Systems II, Taylor and Francis, 1993
•Lewis,Nuclear Power Reactor Safety, John Wiley and Sons, 1977
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)