EKOLOGICKÉ ASPEKTY ENERGETIKY (W15OZ002)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:11.01.2021
Valid until: ??Range:78P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Cílem předmětu je vymezení podmínek pro transformaci chemicky vázaného tepla ve fosilních palivech a
v biomase s dosažením požadovaného standardu vlivu na vnější prostředí.
•Požadavky BAT na technologie využívání fosilních paliv a biomasy pro energetické účely.
•Technologie dosažení minimálního impaktu transformace paliv a biomasy do vnějšího prostředí.
•Technologie snížení primárních emisí z kotle na požadované hodnoty dle BAT.
Structure
Literarture
Lackner M., Winter F., Agarwal A.K. Handbook of Combustion, Volume 4, Wiley-VCH Verlag GmbH and CoKGaA, Weinheim, 2016
•Doka, G., Live Cycle Inventories of Waste Treatment Services, Ecoinvent report N.13, Swiss centre for live cyclesinventories. Dübendorf , 2003
•Odborné články na zadané téma z časopisu Odpadové foru
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 12.4.2024, 17:56 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)