ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY (W15OZ003)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:11.01.2021
Valid until: ??Range:65P+13C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se podrobně zabývá technologickým využitím dřevní i nedřevní biomasy pro energetické účely. Diskutovány jsou detailní vlastnosti biomasy jako paliva a vliv původu biomasy na tyto vlastnosti. Dále jsou probírány technologie termochemické konverze biomasy, biomasa jako zdroj kapalných paliv a technologie výroby bioplynu. Tematické okruhy předmětu jsou následující:
•Biomasa v kontextu energetického mixu ČR
•Biomasa-charakteristika, specifika, obecné vlastnosti, vznik biomasy
•Biomasa jako palivo
•Termochemické procesy: spalování
•Termochemické procesy: zplyňování
•Termochemické procesy: pyrolýza
•Výroba kapalných paliv: rostlinné oleje
•Výroba kapalných paliv: etanol
•Bioplyn
Structure
Literarture
•Kaltschmitt, M. a kol: Energie aus Biomasse, Springer, Heidelberg, 2009
•Lackner, M. a kol: Handbook of Combustion, Wiley, Weinheim, 2010
•van Loo, S., Koppejan, J.: The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing, Earthscan, London, 2008
•Reed, T.B.: Biomass Gasification: Principles and Technology, Noyes, Park Ridge, 1981
•Studijní distanční texty: www.moodle.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 20:54 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)