ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY (W15OZ003)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se podrobně zabývá technologickým využitím dřevní i nedřevní biomasy pro energetické účely. Diskutovány jsou detailní vlastnosti biomasy jako paliva a vliv původu biomasy na tyto vlastnosti. Dále jsou probírány technologie termochemické konverze biomasy, biomasa jako zdroj kapalných paliv a technologie výroby bioplynu. Tematické okruhy předmětu jsou následující:
•Biomasa v kontextu energetického mixu ČR
•Biomasa-charakteristika, specifika, obecné vlastnosti, vznik biomasy
•Biomasa jako palivo
•Termochemické procesy: spalování
•Termochemické procesy: zplyňování
•Termochemické procesy: pyrolýza
•Výroba kapalných paliv: rostlinné oleje
•Výroba kapalných paliv: etanol
•Bioplyn
Osnova
Literatura
•Kaltschmitt, M. a kol: Energie aus Biomasse, Springer, Heidelberg, 2009
•Lackner, M. a kol: Handbook of Combustion, Wiley, Weinheim, 2010
•van Loo, S., Koppejan, J.: The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing, Earthscan, London, 2008
•Reed, T.B.: Biomass Gasification: Principles and Technology, Noyes, Park Ridge, 1981
•Studijní distanční texty: www.moodle.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 15:32 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)