česky  čs
english  en
NÍZKOEMISNÍ ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE (W15OZ005)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na nejnovější trendy a vývoj technologií odstraňování znečišťujících látek a skleníkových plynů z odpadních plynů z energetických procesů, zejména spalovacích, a to ve vztahu k fosilním (uhlí) i obnovitelným (biomasa) a alternativním pevným palivům. V předmětu jsou detailně řešeny metody snižování koncentrací kyselých plynů (oxidy síry, HCl, HF), oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek, rtuti a těžkých kovů, a to i ve vazbě na technologie CCS/U. Samostatná část předmětu je věnována technologiím CCS/U, se zaměřením na část záchytu oxidu uhličitého z odpadní plynů ze spalovacích procesů. Náplní cvičení jsou laboratorní práce, ve kterých se studenti seznámí s reálnými možnostmi některých těchto technologií. Tematické okruhy předmětu jsou následující:
•Národní a evropská legislativa, zejm. zákon o ochraně ovzduší, evropské směrnice LCP a MCP
•Principy vzniku jednotlivých znečišťujících látek
•Technologie odstraňování kyselých plynů, technologie přímého aditivního odsiřování ve fluidní vrstvě
•Primární a sekundární opatření redukce oxidů dusíku, technologie SCR a SNCR
•Problematika rtuti, její formy, distribuce ve spalovacím procesu, možnosti záchytu
•Tuhé znečišťující látky a jejich separace
•Technologie Carbon Capture and Storage/Utilization (CCS/U) - přehled
•Oxyfuel spalování, pre-combustion, post-combustion technologie záchytu CO2Anotace v AJ
Osnova
Literatura
Winter, F. a kol.: CO2 separation, purification and conversion to chemicals and fuels, Springer Nature, Singapore, 2018
•Lackner, M. a kol: Handbook of Combustion, Wiley, Weinheim, 2010
•Lackner, M. a kol: Combustion: From basics to applications, Wiley, Weinheim, 2014
•Tomeczek, J.: Coal combustion, Krieger, Malabar, 1994
•Studijní distanční texty: www.moodle.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)