česky  čs
english  en
OBĚHY ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ (W15OZ006)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Teorie tepelných oběhů energetických systémů
•Koncepčních varianty
•Praktické realizace pro potřeby efektivních energetických konverzí,
•Tepelné oběhy jako základ konverzního řetězce na cestě od primární ke koncové energii
•Faktory, které limitují a koncepčně formují TO.
•Pracovní látka a její vliv na koncepci oběhu.
•Specifika oběhů pro využití primárních a sekundárních zdrojů energie.
•Zdroje a propady tepla.
•Kombinované TO.
•Propojení TO a systémů přímých přeměn.
•Návrh a optimalizace parametrů tepelných oběhů ve vazbě na aplikaci.
•Exergetické hodnocení TO.
•Očekávané vývojové trendy v energetice.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Osnova
Literatura
•Goswami, D. Yogi and Kreith, F.: Energy conversion, CRC Press, 2007
•Meherwan, P. Boyce: Handbook for cogeneration and combined cycle power plants.
2nd Edition, ASME Press, 2010
•DiPippo, R.: Geothermal Power Plants, 4th Edition, 2015
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)