TEORIE SPALOVÁNÍ (W15OZ012)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní mechanismus uvolňování tepla oxidací chemicky vázaného tepla ve fosilních palivech a v biomase.
•Arrheniův zákon a jeho praktické aplikace.
•Difuzní a kinetické hoření, rychlost hoření a přenos tepla v ohništi.
•Směšování paliva a okysličovadla jako mezní faktor rychlosti hoření.
Osnova
Literatura
•Lackner M., Winter F., Agarwal A.K. Handbook of Combustion, Volume 1, Wiley-VCH Verlag GmbH and Co KGaA, Weinheim, 2016
•Teyssler J. Spalování popelnatých paliv, SNTL1989
•Tomeczek J., Coal Combustion, Krieger publishing company, Malabar, Florida, 1994
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 0:28 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)