česky  čs
english  en
VYBRANÉ STATI ZE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM (W15OZ013)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:11.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Systémy centralizované výroby a rozvodu tepla.
•Kombinovaná výroba tepla s elektřinou. Výhody a nevýhody.
•Způsoby decentralizované výroby tepla, porovnání.
•Energetická a exergetická bilance systémů pro zásobování teplem.
•Výběr technologie a návrh systému pro CZT.
•Optimalizace provozu systému CZT.
•Realizace úspor v soustavách CZT.
•Akumulace tepla.
•Technicko-ekonomické aspekty provozu teplárenských soustav.
•Ekologické aspekty provozu tepláren.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Structure
Literarture
•Wiltshire, R.: Advanced District Heating and Cooling (DHC) Systems, Woodhead Publishing, 2016
•Rosen, M., A., Koohi-Fayegh, S.: Cogeneration and District Energy Systems: Modelling, analysis and optimization: Modelling, analysis and optimization, Energy engineering, 2016
•Dinçer, I., Rosen, M., A.: Exergy Analysis of Heating, Refrigerating and Air Conditioning: Methods and Applications, Elsevier, 2015
•American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers: Combined heat and power design guide, ASHRAE, 2015
•Frangopoulos C. A.: Cogeneration: Technologies, optimization and implementation: Technologies, optimization and implementation, Springer, 2017

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)