česky  čs
english  en
Exergetické hodnocení tepelných oběhů (W15T002)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Exergetická bilance jednotlivých komponent nebo celého tepelného oběhu určí ztrátu mechanické práce v důsledku probíhajících nevratných dějů. Tato informace se pak využije při termodynamické resp. termoekonomické optimalisaci tepelného oběhu.
Osnova
Vratné a nevratné děje. Produkce entropie v uzavřeném systému. Koncepce exergie pro hodnocení uzavřeného a otevřeného systému. Způsob hodnocení tepelných elektráren a tepláren. Exergetické hodnocení základních dějů tj. expanze, komprese, sdílení tepla, směšování, chemických reakcí a spalování. Exergetické hodnocení tepelného oběhu plynové a parní turbíny. Termoekonomické aplikace exergie.
Literatura
Kotas T.j.: The Exergy Method of Thermal Plant Analysis.
Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 1995.
Haywood R.W.: Analůysis of Engineering Cycles. Pergamon Press, Oxford, UK, 1991
Požadavky
Absolvování předmětů Mechanika tekutin, Termomechanika a Tepelné oběhy v energetice v inženýrském studiu.
Klíčová slova
Exergie, Exergetické ztráty, tepelné oběhy elektráren, termoekonomie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)