česky  čs
english  en
Pravděpodobnostní hodnocení rizika (W15T004)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pochopit základní metody pravděpodobnostního hodnocení rizika v jaderné energetice. Stromy poruch a události. Chování radioaktivních látek.
Osnova
Inventář radioaktivních materiálů v reaktoru a jejich radiologická kritéria. Základy pravděpodobnostního hodnocení rizika (PRA) jejich úniku do životního prostředí (iniciující události, strom událostí, strom poruch, spolehlivostní analýza systémů, hodnocení lidského činitele, interakce člověk - stroj, stupeň poškození aktivní zóny). Chování uniklých radioaktivních látek v kontejmentu, zdrojový člen. Výsledky některých provedených PRA pro jednotlivé bloky a pro globální hodnocení rizika jaderné energetiky. Licencování jaderných zařízení a jeho postupy.
Literatura
Lewis E.E.: Nuclear Power Reactor Safety
Kemeny J.G.: Report on the President´s Commission on the Accidents at Three Mail Island
Klíčová slova
Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení, radioaktivní úniky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)