Alternativní zdroje energie (W16A002)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:6P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Předmět rozšiřuje znalosti získané v předchozím studiu. Zabývá se podrobně energetickými bilancemi jednotlivých typů alternativních zdrojů a zkoumá základní fyzikální principy energetických přeměn.
Osnova
Solární energie - vnitřní a vnější energetická bilance kolektoru, optimalizace plochých kolektorů; návrh a optimalizace solárních soustav. Využití geotermální energie, tepelná čerpadla - návrh chladivových okruhů a jednotlivých prvků tepelných čerpadel, návrh zdrojů tepla s tepelnými čerpadly a jejich optimalizace. Návrh a dimenzování nízopotenciálních zdrojů tepla a jejich dynamika. Využití biomasy - rostlinného a živočišného původu. Zplyňování, pyrolýza, speciální zařízení na spalování biomasy - návrh zdrojů tepla. Výroba tekutých biopaliv a bioplynu. Vodíkové hospodářství, palivové články, výroba vodíku s využitím alternativních zdrojů energie. Ekonomické, energetické a sociální aspekty využití alternativních zdrojů energie.
Literatura
Brož, K., Šourek, B.: Alternativní zdroje energie, Praha: ČVUT v Praze, 2003. 213 s. ISBN 80-01-02802-X (in Czech)
Duffie, J., Beckman, W.: Solar Engineering of Thermal Processes. 2nd edition. John Wiley & Sons, Inc. 1991. ISBN 0-471-51056-4
Kreider, J., Kreith, F.: Solar Energy Handbook. McGraw-Hill, Inc. 1981. ISBN 0-07-035474-X
Murtinger, K., Beranovský, J.: Energie z biomasy, Praha: ERA, ISBN: 80-7366-071-7 (in Czech)
Hodák, T., Gabriel, P., Dušička, P., Čihák, F.: Malé vodní elektrárny, Bratislava, JAGA GROUP, s.r.o. 2006, ISBN 80-88905-45-1
Rychetník, V., Janoušek,J., Pavelka, J.:Větrné motory a elektrárny. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN 80-01-01563-7 (in Czech)
Hoffmann, P.:Tomorrow's Energy: Hydrogen, Fuel Cells, and the Prospects for a Cleaner Planet, MIT Press, 2001, ISBN 026258221X
Klíčová slova
Alternativní zdroje energie, technická zařízení, sluneční energie, sluneční kolektor, energie malých vodních toků, energie větru, geotermální energie, navrhování a projektování zařízení, větrný motor, vodní turbina, biomasa, vodíkový článek, biopaliva, snižování emisí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.6.2024, 17:24 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)