česky  čs
english  en
Větrací systémy a zařízení (W16A005)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+3C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Teoretické základy přirozeného a nuceného větrání, metody dimenzování větracích systémů. Teorie izotermního a neizotermního proudění vzduchu v místnostech, simulace. Rozptýlení vzduchu v místnostech. Navrhování vzduchovodů.

Structure
Požadavky na kvalitu vnitřního ovzduší. Látkové a energetické zdroje znehodnocování vnitřního prostředí. Výběr, návrh a regulace větracího systému (funkce přirozeného větrání v celoročním provozu, dimenzování nuceného větrání obytných a průmyslových budov, návrh oběhového vzduchu). Metody rozptýlení vzduchu v místnostech, směšovací a vytěsňovací systémy. Volba a umístění výustí. Návrh vzduchovodů. Návrh průmyslových odsávacích systémů, čištění odpadního vzduchu v průmyslu. Spotřeba energie při provozu větracích zařízení, využití odpadního tepla.

Literarture
2005 ASHRAE Handbook: Fundamentals, ASHRAE Atlanta, 2005
H.B. Awbi: Ventilation of Buildings, E & FN SPON, 1991
F. Allard, editor: Natural Ventilation in Buildings, James & James Ltd, 2002
H.Goodfellow: Industrial Ventilation Design Guidebook. Academic Press, 2001

Keywords
Větrání přirozené, větrání nucené (mechanické), izotermní proudění, neizotermní proudění, rozptýlení vzduchu v místnostech, navrhování vzduchovodů, využití odpadního tepla.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)