Regulace v technice prostředí (W16O003)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Teoretické a praktické základy klasifikace řídicích obvodů v technice prostředí. Poznatky o přenosových vlastnostech regulovaných soustav.

Structure
Klasifikace řídicích obvodů zařízení techniky prostředí. Aplikace identifikačních metod a jejich výsledky. Experimentální metody vyšetřování přenosových vlastností součástí regulovaných soustav a regulačních zařízení. Matematické vyjádření přenosových vlastností. Obvody regulace teploty, vlhkosti a tlaku. Působení regulačních ventilů a klapek, jejich dimenzování. Stabilita regulačního pochodu. Přesnost, adaptivita. Ekonomie použití regulace.
Literarture
Bašta, J.: Regulace vytápění. Vydavatelství ČVUT. Praha 2002. s. 99, ISBN 80-01-02582-9.
Orlowski,P.F: Praktische Regeltechnik. Springer-Verlag Berlin 1998. ISBN 3-540-65027-X.
Gevatter, H.J.: Handbuch der Meß- und Automatisierungstechnik. Springer-Verlag Berlin 1999. ISBN 3-540-59135-4.
Keywords
Řízení, regulace, vytápění, vzduchotechnika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 20.7.2024, 23:21 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)