česky  čs
english  en
Tepelné prostředí a tepelné zátěže ve větrání a klimatizaci (W16O005)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+3C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Podmínky tepelného komfortu osob. Interakce lidského těla a prostředí, přenos tepla a vlhkosti. Předpověď stavu tepelného komfortu, statistické hodnocení.
Tepelná zátěž budov, nestacionární výpočty. Metody stanovení topných a chladicích výkonů v klimatizaci. Energetická simulace budovy a větracího/klimatizačního zařízení.
Structure
Energetická bilance osob a prostředí, metabolický tepelný tok. Predikce tepelného komfortu. Kriteria pro hodnocení tepelného prostředí. Měření stavu vnitřního prostředí.
Určující parametry venkovního prostředí. Výpočet tepelných zátěží pro dimenzování klimatizace a větrání, vlhkostní zisky. Výpočty nestacionárních procesů v strojních zařízeních a budovách, energetické simulace, akumulace tepla a chladu. Referenční klimatický rok. Stanovení dlouhodobé spotřeby energie pro klimatizaci a větrání.

Literarture
F.C. Quiston, J.D. Spitler: Cooling and Heating Load Calculation Manual. ASHRAE Atlanta, 1994
2005 ASHRAE Handbook: Fundamentals. ASHRAE Atlanta, 2005
A.Vedavarz, S.Kumar, M.Hussain: Heating, Ventilation and Air Conditioning Handbook for Design and Implementation, Industrial Press, 2007
F.C. McQuiston, J.D. Parker, J.D. Spitler: Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, John Wiley & Sons, Inc., 2005
Keywords
Vnitřní tepelné prostředí, tepelný komfort, metabolický tepelný tok, tepelná zátěž, energetická spotřeba, klimatizační zařízení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)