česky  čs
english  en
Úvod do modelování a simulací v technice prostředí (W16O007)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+3C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Prof. Dr. Ir. Jan Hensen
Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D.
Přednášky a studijní materiál dostupný na internetu podávají přehled softwarových nástrojů pro analýzu a projektování budov a zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci. Cílem je ukázat klíčové pojmy a koncepce, způsob jejich zpracování v řadě různých simulačních programů a dále možnosti použití různých softwarů. V praktické části předmětu studenti získají zkušenosti s vybraným programem pro energetickou simulaci budov a zařízení techniky prostředí. Výuka probíhá v angličtině.
Structure
Budova jako spojení stavby, energetických systémů, vnitřního a venkovního prostředí. Softwarové nástroje pro energeticky úsporné projektování, jejich potenciál a omezení, možnosti použití. Simulace energetických bilancí budov. Venkovní prostředí, referenční klimatické roky. Technické systémy (vytápění, větrání, klimatizace) a jejich regulace. Kvalita vnitřního prostředí, tepelná pohoda. Ověřování a platnost výsledků modelování.

Literarture
[1] http://www.bwk.tue.nl/bps/hensen/courseware/CVUT-introd/
[2] Clarke J. A.: Energy Simulation in Building Design, 2nd ed. Butterworth-Heinemann,
Oxford, 2001.
[3] Malkawi A. M., Augenbroe G. (editors): Advanced Building Simulation. Spon Press,
New York, 2004.

Keywords
technika prostředí, modelování, simulace, projektování podporované počítačem
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)