česky  čs
english  en
Zásobování teplem (W16O011)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Předmět rozšiřuje znalosti získané v předchozím studiu. Kogenerační výroba tepla a elektřiny, paroplynové cykly. Návrh centrálních zdrojů tepla včetně návazného dimenzování tepelných sítí a předávacích stanic.
Osnova
Energetická efektivnost výroby tepla a elektřiny v jednom zdroji. Otevřené a uzavřené plynové cykly. Braytonův, Joulův a Stirlingův oběh. Kombinované paroplynové cykly s vnitřní rekuperací tepla, bez přitápění i s dodatkovým přitápěním. Výpočet termické a celkové účinnosti cyklů. Vliv akumulace tepla v tepelné síti na měrnou spotřebu paliva v kogeneračním zdroji. Tepelné sítě - statické a dynamické namáhání. Geotermální zdroje tepla pro centralizované zásobování teplem. Ekologické přínosy centralizovaného zásobování teplem.
Osnova cvičení
Kogenerační výroba tepla a elektřiny, paroplynové cykly. Návrh centrálních zdrojů tepla včetně návazného dimenzování tepelných sítí a předávacích stanic.
Literatura
Brož, K.: Zásobování teplem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001. ISBN 80-01-01587-4.
Cikhart, J. a kol.: Soustavy centralizovaného zásobování teplem. SNTL Praha, 1989. ISBN 80-03-00021-1.
Vlach, J. a kol.: Teplárenství a tepelné sítě. SNTL Praha, 1987.
FinTherm Praha - KWH Pipe, a.s.: Montážní manuál, Praha, 2006.
Piatti, A.: Planning of Geothermal District Heating Systems, Springer 1992, ISBN 0792319680.

Požadavky
Kogenerační výroba tepla a elektřiny, paroplynové cykly. Návrh centrálních zdrojů tepla včetně návazného dimenzování tepelných sítí a předávacích stanic.
Klíčová slova
Zemní plyn, paroplynové cykly, spalování, spalovací motor, spalovací turbína, tepelné sítě, kogenerace.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)