REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (W16OZ002)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Regulované soustavy statické a astatické
•Regulace a regulátory nespojité a spojité – nastavení a stabilita
•Regulace tepelného výkonu kvalitativní a kvantitativní
•Regulační armatury, Charakteristiky, Termostatické regulační ventily, Regulátory tlakové diference a průtoku
•Regulace příkonu tepla, Zónová regulace, Ekvitermní regulace, Regulace podle vnitřní teploty a zátěže
•Regulace kotle, Jednostupňový provoz a proměnná spínací diference, Vícestupňový a modulovaný provoz
•Regulace výměníků voda / voda a pára / voda
•Regulace teploty vzduchu ve větrání a klimatizaci
•Regulace vlhkosti vzduchu v klimatizaci
•Směšování vzduchu jako prostředek řízení, Regulační klapky, Sekvenční regulace, Komfortní regulace
•Regulace vzduchotechniky a proti-mrazová ochrana, Kombinace ZZT a směšování cirkulačního vzduchu
•Koncepce regulace dílčí klimatizace pro prostory s vysokou vnitřní vlhkostí
•Koncepce regulace úplné klimatizace s rekuperací tepla, Přímé řízení h-x-2
Osnova
Literatura
•Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.
•Bašta, J. (100 %): Regulace v technice prostředí staveb. Česká technika – nakladatelství ČVUT. Monografie Praha 2014, 194s., ISBN 978-80-01-05455-0
•Montgomery, R., McDowall, R.: HVAC Control Systems. AEHAE 2010. 348 pages. ISBN 13-978-1933742922
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 21:21 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)