TEPELNÉ PROSTŘEDÍ A TEPELNÉ ZÁTĚŽE VE VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACI (W16OZ004)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:39P+39C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Podmínky tepelného komfortu osob.
•Interakce lidského těla a prostředí, přenos tepla a vlhkosti.
•Předpověď stavu tepelného komfortu, statistické hodnocení.
•Modely tepelného komfortu (Fangerův, Tanabeho, Fialův)
•Energetická bilance osob a prostředí, metabolický tepelný tok.
•Kritéria pro hodnocení tepelného prostředí. Měření stavu vnitřního prostředí.
•Vnitřní tepelné zisky od osob, strojů, elektroniky a osvětlení.
•Tepelná zátěž budov, nestacionární výpočty.
•Metody stanovení tepelných a chladicích výkonů v klimatizaci.
•Energetická simulace budovy a větracího/klimatizačního zařízení.
•Určující parametry venkovního prostředí. Výpočet tepelných zátěží pro dimenzování klimatizace a větrání, vlhkostní zisky.
•Výpočty nestacionárních procesů v strojních zařízeních a budovách, energetické simulace, akumulace tepla a chladu.
•Referenční vs. extrémní klimatický rok. Stanovení dlouhodobé spotřeby energie pro klimatizaci a větrání.
Osnova
Literatura
•DRKAL, F., ZMRHAL, V. Větrání. 2. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze 2017. 157 s. ISBN 978-80-01-05181-8
•Doporučená studijní literatura:
•FANGER, P.O. Thermal comfort – Analysis and applications in enviromental engineering. 1972, Kingsport Press, Inc. ISBN 07-019915-9
•FIALA, D. Dynamic Simulation of Human Heat Transfer and Thermal Comfort. De Montfort University, Institute of Energy and Sustainable Development, 1998, Ph.D. Thesis.
•ASHRAE Handbook 2012: Fundamentals. ASHRAE Atlanta, 201
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 3:50 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)