česky  čs
english  en
VYBRANÉ STATĚ Z VYTÁPĚNÍ (W16OZ006)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:39P+39C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Výpočet tepelných ztrát budov podle EN
•Potřeby tepla a paliva, denostupňová metoda
•Navrhování a výpočet souproudých otopných soustav
•Návrh a výpočet protiproudých otopných soustav
•Navrhování jednotrubkových otopných soustav.
•Pojistné a zabezpečovací zařízení, návrh a výpočet
•Hydraulika otopných soustav s vazbou na různé řízení oběhových čerpadel
•Malé zdroje tepla, kotle na kapalná tuhá a plynná paliva
•Tepelná čerpadla voda/voda, vzduch/voda, návrh a výpočet
•Otopná tělesa, druhy, návrh, přepočtové metody, přepočet výkonu
•Velkoplošné vytápění, teplovodní podlahové vytápění
•Teplovodní stropní vytápění, druhy, návrh
•Teplovodní stěnové vytápění, druhy, návrh
Osnova
Literatura
•Bašta, J.: Porovnání otopných soustav z hlediska některých parametrů. In: VVI, 2018, roč. 27, č. 2, s. 74-79. ISSN 1210-1389.
•Bašta, J. (100 %): Otopné plochy – otopná tělesa. Praha: Ediční středisko ČVUT, Monografie Praha 2016. – 204 s.– ISBN 978-80-01-05943-2.
•Recknagel, H. und Koll.: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. DVI Deutscher Industrieverlag GmbH.
München 2017. ISBN 978-3-8856-7284-0
•Bašta, J.: Velkoplošné sálavé vytápění. Grada Publishing, a.s., Praha 2010, 128s., ISBN 978-80-247-3524-5.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)