Přenos tepla a hmoty (W16T001)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Aplikace poznatků o přenosu hybnosti, tepla a hmoty na jevy v technice prostředí. Nástroje k řešení úloh spojených s prouděním tekutin (převážně vzduchu a vody), se sdílením tepla a sdílením vodní páry při styku vzduchu s vodou.
Osnova
Tepelná technika budov: jedno, dvou a třírozměrné vedení tepla, okrajové podmínky, kvazistacionární případy, obecné vnější a vnitřní podmínky. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů. Difúze vlhkosti ve stěnách a vliv na vedení tepla. Sálání slunce a země. Tepelná technika osluněných budov, tepelné zisky z oslunění, kombinovaný přenos tepla sáláním a prouděním, očekávané teploty v místnosti bez klimatizace. Výměníky: žebrovky, tepelné a hydraulické řešení obecného případu výměníku, provoz při změněných podmínkách, vliv kondenzace vlhkosti u chladičů. Výměníky regenerační a směšovací.

Osnova cvičení
Literatura
Hemzal K.: Přenosové jevy v technice prostředí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. ISBN 975-80-01-02924-7
Požadavky
Klíčová slova
proudění tekutin, přenos tepla, přenos hmoty
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.1.2021, 19:08 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)