Přenos tepla a hmoty (W16T001)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Aplikace poznatků o přenosu hybnosti, tepla a hmoty na jevy v technice prostředí. Nástroje k řešení úloh spojených s prouděním tekutin (převážně vzduchu a vody), se sdílením tepla a sdílením vodní páry při styku vzduchu s vodou.
Osnova
Tepelná technika budov: jedno, dvou a třírozměrné vedení tepla, okrajové podmínky, kvazistacionární případy, obecné vnější a vnitřní podmínky. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů. Difúze vlhkosti ve stěnách a vliv na vedení tepla. Sálání slunce a země. Tepelná technika osluněných budov, tepelné zisky z oslunění, kombinovaný přenos tepla sáláním a prouděním, očekávané teploty v místnosti bez klimatizace. Výměníky: žebrovky, tepelné a hydraulické řešení obecného případu výměníku, provoz při změněných podmínkách, vliv kondenzace vlhkosti u chladičů. Výměníky regenerační a směšovací.

Literatura
Hemzal K.: Přenosové jevy v technice prostředí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. ISBN 975-80-01-02924-7
Klíčová slova
proudění tekutin, přenos tepla, přenos hmoty
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 20:34 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)