Základy technické akustiky (W16T002)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+3C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Předmět rozšiřuje znalosti získané v základním kurzu fyziky. Seznamuje posluchače s významem a funkcí základních decibelových veličin.
Structure
Rozvoj akustiky a metody technické akustiky, šíření akustických vln v nekonečně velkém prostoru a ideální tekutině, šíření akustických vln pevných těles bez energetických ztrát, jednoduchý odraz akustických vln, plošné zdroje akustických vlnění, vliv překážek na akustické pole, šíření vln v reálných plynech a kapalinách, šíření vln v reálných tělesech, systémy se soustředěnými konstantami, jednorozměrné systémy, dvojrozměrné systémy, šíření vln v ohraničeném prostoru, šíření vln ve volném nehomogenním prostředí, vibrace.
Literarture
Nový, R.: Hluk a chvění, vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02246-3
Keywords
Akustika, hluk, chvění
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 15.7.2024, 0:15 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)