česky  čs
english  en
PŘENOS TEPLA A HMOTY (W16TZ001)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Stacionární a nestacionární vedení tepla.
•Přenos tepla prouděním, klasifikace konvekce, přirozené konvektivní proudy v uzavřeném prostoru.
•Modelování přenosu tepla, kritéria podobnosti, kriteriální rovnice.
•Přenos tepla zářením, spektrální a směrové vlastnosti povrchů a tepelného záření.
•Tepelné toky v uzavřené soustavě šedých difúzních povrchů, střední radiační teplota v místnosti.
•Sluneční záření, přímé a difúzní ozáření budovy, sálání Země a budovy vůči obloze.
•Kombinované případy přenosu tepla – prostup tepla stěnou, tepelné ztráty potrubí a zásobníků teplonosných látek
•Venkovní klimatické podmínky, návrhové podmínky, charakteristické průběhy.
•Prostup tepla neprůsvitnými konstrukcemi budov, rovnocenná sluneční teplota, vliv akumulace tepla.
•Prostup tepla průsvitnými konstrukcemi budov, tepelné a optické vlastnosti zasklení.
•Přenos vlhkosti difúzí a konvekcí, kritéria podobnosti, kriteriální rovnice.
•Přenos vlhkosti ve vzduchu a ve stavební konstrukci.
•Současný přenos tepla a vlhkosti, analogie difúzního a konvektivního přenosu tepla a hmoty, teplota mokrého teploměru.
Osnova
Literatura
•Cengel, Y., A., Ghajar, A., J.: Heat and Mass Transfer. McGraw-Hill Education 2014. 992 pages. ISBN 13-978-007398181
•Hens, H.: Building Physics – Heat, Air and Moisture: Fundamentals and Engineering Methods with Examples and Excersises. Berlin: Enrst & Sohn, 2012. 315 pages. ISBN 978-3433030271.
•Holman, J., P.: Heat Transfer. McGraw-Hill Education 2019. 752 pages. ISBN 13-978-0073529363
•Smits, A.J.: Flow Visualization – Techniques and Examples: Imperial College Press, London 2012. 2nd ed. ISBN 978-1-84816-791-9
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)