česky  čs
english  en
Hydraulické stroje (W17O001)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Hydrostatické a hydrodynamické stroje a princip jejich činnosti.
Fyzikální vlastnosti kapalin a jejich vliv na činnost hydraulických strojů.
Aplikace základních zákonů hydromechaniky v návrhu hydraulických strojů.
Aplikace hydrodynamické podobnosti v oboru hydraulických strojů, rychloběžnost.
Nestacionární děje v hydraulických systémech s hydraulickými stroji.
Metodika modelování a experimentu hydraulických strojů.
Pozn.: Předmět je určen především doktorandům studijního oboru Energetické stroje a zařízení.
Osnova
Literatura
Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje. Technický průvodce 70. SNTL Praha, 1992
Brada, K., Bláha, J.: Metoda experimentů a modelování. Skripta. Vydavatelství ČVUT v Praze, 1995
Melichar, J., Bláha, J.,Brada, K: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2002
Melichar, J., Vojtek, J., Bláha, J.: Malé vodní turbíny, konstrukce a provoz. Monografie. Vydavatelství ČVUT v Praze, 1998
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)