Chladicí technika (W17O002)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Před zápisem předmětu nutno projednat s přednášejícím
Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Pracovní látky užívané v chladicí technice, jejich vlastnosti tepelné a transportní. Chladiva a jejich směsi. Tepelné oběhy. Oběh parní jedno a vícestupňový, kaskádní. Oběh absorpční, proudový a plynový s konáním vnější práce. Komponenty chladicích zařízení a jejich charakteristiky. Kompresory a výměníky tepla (kondenzátory, výparníky, chladiče par a dochlazovače). Regulace, automatika a jištění zařízení. Ekonomické, energetické a ekologické aspekty provozu chladicích zařízení. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí včetně platné evropské legislativy.
Osnova
Literatura
Základní literatura:
Petrák M., Petrák J.: Kompresorová chladicí zařízení a jejich energetická náročnost. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04929-7
Doporučená literatura:
Odborné publikace vydávané:
- International Institute of Refrigeration, zejména knihy a časopis International Journal of Refrigeration, ISSN 0140-7007
- Svazem chladicí a klimatizační techniky, zejména Zpravodaj SCHKT, ISSN 1804- 2635
Odborná literatura doporučená přednášejícím podle zaměření doktorské práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2024, 4:22 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)