česky  čs
english  en
Identifikace a regresní analýza modelů (W18O002)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Popis průtočných systémů (reaktorů, mísičů ap.) se zřetelem na vztah mezi rychlostním polem v aparátech a rozložením dob prodlení (RTD). Přehled aplikací RTD v diagnostice, návrhu, řízení a hodnocení výkonnosti průtočných systémů. Charakteristiky RTD, momenty distribucí a experimentální metody jejich stanovení (metoda vzruchu a odezvy, frekvenční analýza, pseudonáhodné budící signály). Modely konvektivních systémů (RTD v trubkách, směšovačích, invertorech při laminárním proudění). Rozšíření modelu pístového toku v trubce (model axiální disperze, řešení metodami Laplaceovy a Fourierovy transformace) a vztah ke konvektivním modelům (Taylorova Arisova disperze). Kombinované modely soustavy ideálních mísičů a oblastí pístového toku (série mísičů, model se zpětným promícháváním, recykly, porovnání s disperzními modely). Výpočet odezvy obecného systému se známými charakteristikami RTD (konvoluční integrál, Volterrovy integrální rovnice). Identifikace systémů vyhodnocením dat vzruchu a odezvy (rychlá Fourierova transformace, regresní analýza). Aplikace programů RTD pro simulaci a identifikaci chemických reaktorů a měření průtoků.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)