česky  čs
english  en
INŽENÝRSKÁ REOLOGIE (W18OZ001)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:IREOSchválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy inženýrské reologie a reometrie. Schopnost aplikovat jednoduché konstitutivní rovnice v inženýrských aplikacích. Popis reologických jevů. Přehled mechaniky kontinua. Konstitutivní modely hyperelastických, čistě viskozních a viskoelastických materiálů. Viskometrické a elongační toky. Proudění v kanálech (RMW rovnice). Modely zpracování tavenin a roztoků plastů. Přenos tepla v nenewtonských tekutinách. Numerické metody používané při řešení proudění newtonských a nenewtonských tekutin.
Osnova
Rámcová specifikace cílů kurzu. Konkrétní zaměření na některé z následujících okruhů.
•Tenzorový popis dynamiky i kinematiky velkých deformací a rychlostí deformací (invarianty rychlosti deformace).
•Materiálově objektivní popis časových změn (Jaumanovské derivace).
•Konstitutivní rovnice hyperelastických materiálů založené na deformační energii.
•Konstitutivní rovnice GNF (zobecněných Newtonských kapalin). Kapaliny s mezí toku. Tixotropní kapaliny.
•Diferenciální konstitutivní rovnice viskoelastických kapalin (typu Maxwell).
•Integrální konstitutivní rovnice viskoelastických kapalin (typu Boltzmann).
•Viskometrické toky (tok v trubce, rotační toky).
•Experimentální metody identifikace konstitutivních rovnic ve viskometrických tocích (i oscilačních tocích LAOS).
•Inženýrské aplikace: Tok v trubce (RMW rovnice).
•Elongační toky: Tažení vláken a vyfukování filmu.
•Přenos tepla v nenewtonských tekutinách.
•Numerické metody používané při řešení proudění newtonských a nenewtonských tekutin.
Literatura
•Bird, R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons, Inc. 2007. 928 p. ISBN 978-0470115398
•Malkin A. Y., Isayev A. I.: Rheology: Concepts, Methods, and Application, ChemTec Publishing, 2017. 500 p. ISBN- 13: 978-1927885215
•Irgens F.: Rheology and Non-Newtonian Fluids, Springer, 2016. 200 p. ISBN-13: 978-3319376547
•Mezger T.G.: The Rhology Handbook, Vincentz Network, 2014, 434 p. ISBN-13: 978-3866308428
•Barnes H.A.: A Handbook of Elementary Rheology, University of Wales, 2000, 210 p. ISBN 0-9538032-0-1
•Steffe J.F.: Rheological Methods in Food Process Engineering, Freeman Press, 1996, p. 428. ISBN 0-9632036-1-4
•Sobotka, Z.: Reologie hmot a konstrukcí. Praha: Academia, 1981.
•Wein O.: Úvod do reologie. FCH VUT v Brně, Brno 1996.
•Ayas M., Skočilas J., Jirout T.: A practical method for predicting the friction factor of power-law fluids in a
rectangular duct, Chemical Engineering communication, 2019
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)