česky  čs
english  en
MÍCHÁNÍ V HETEROGENNÍCH SYSTÉMECH (W18OZ003)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:MIHSSchválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Studium je zaměřeno na operace a procesy odehrávající se v heterogenních míchaných soustavách. Popisuje tyto operace a návrh příslušných míchacích zařízení, tj. mechanicky míchaných zásobníků, rektorů a bioreaktorů, dispergačních zařízení, statických směšovačů, in-line směšovačů a kolonových a fluidních zařízení. Předmět rozvíjí znalosti získané v magisterském studiu a vytváří základy operací s přenosem hmoty pro studenty jiných oborů.
Osnova
•Rozdělení operací probíhajících v míchaných heterogenních soustavách.
•Základní parametry heterogenních dispergovaných soustav s-l, l-l, g-l.
•Hydrodynamika míchaných soustav, turbulence, rozložení dob prodlení, mikro-míchání.
•Míchání nenewtonských látek a disperzí.
•Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla.
•Typy a chování suspenzí, homogenizace, příkon míchadla, disipace energie, suspendace pevné fáze v kapalině,
resuspendace, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech pevná fáze – kapalina.
•Dispergace a stabilizace suspenzí.
•Typy a chování emulzí, fázové rovnováhy, homogenizace, příkon míchadla, disipace energie, dispergace a
stabilizace emulzí, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech dvou a více nemísitelných kapalin.
•Typy aerovaných soustav a aeračních zařízení, homogenizace, příkon míchadla, disipace energie, aerace plynů
v kapalině, zádrž plynu, zahlcení míchadla či kolony, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech kapalina – plyn.
•Provedení, typy a konstrukce míchacích zařízení.
•Geometrický návrh resp. basic-design míchacích zařízení. Scale-up.
•Dimenzování, vibrace, volba materiálu, spolehlivost a údržba.
Literatura
•Paul, E. L., Atiemo-Obeng, V. A., Kresta, S. M.: Handbook of industrial mixing: science and practice. Canada: JohnWiley & Sons, Inc., 2003, 1377 p. ISBN 0-471-26919-0
•Kresta, S.M., Etchells, A.W., Dickey, D.S., Atiemo-Obeng, V.A.: Advances in Industrial Mixing. Canada: John Wiley& Sons, Inc., 2016, 964 p. ISBN 978-0-470-52382-7
•Cullen, P J., Romañach, R. J., Abatzaglou, N.: Pharmaceutical Blending and Mixing. Wiley-VCH Verlag&Co. KGaA, 2015. 511 p. ISBN 9780470710555 (print) 9781118683453 (E-book)
•Tadros, T, Dispersion of Powders in Liquids and Stabilization of Suspensions. Wiley-VCH Verlag&Co. KGaA, 2012. 281 p. ISBN 978-3-527-32941-0
•Rieger, F., Novák, V., Jirout, T.: Hydromechanické procesy II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-0330-3
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)