česky  čs
english  en
VYBRANÉ STATĚ Z HYDRAULICKÝCH PROCESŮ (W18OZ006)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:VSHPApproved:26.01.2021
Valid until: ??Range:78P+0C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je prohloubení znalostí z přenosu hybnosti a jejich aplikace na teoretický popis vybraných hydraulických procesů v jedno i vícefázových systémech. Pozornost bude věnována zejména teorii toku a dopravy newtonských i nenewtonských látek, proudění tekutin v porézní vrstvě, hydraulických separačních procesů i procesů probíhajících v aparátech se statickými i mechanickými míchadly. Podle zaměření disertace jsou odpovídající témata více posílena.
Structure
•Stlačitelné i nestlačitelné proudění v potrubních větvích a sítích.
•Úvod do inženýrské reologie.
•Proudění nenewtonských látek v aparátech.
•Proudění tekutin v porézních a náplňových vrstvách.
•Filtrace a ultrafiltrace.
•Dělení směsí v gravitačním poli.
•Dělení směsí v poli odstředivých sil.
•Fluidace.
•Míchání kapalin a nenewtonských látek.
•Míchání v heterogenních systémech a mísení partikulárních látek.
•Statické směšovače.
•Dispergační technologie a mechanická dezintegrace materiálů.
Literarture
•Colouson, J. M., Richardson, J. F. Chemical Engineering: Fluid Flow, Heat Transfer and Mass Transfer. Elsevier Butterworth Heinemann, Sixth edition 1999 (2011). 895 p. ISBN 978-0-7506-4444-0
•Richardson, J. F., Colouson, J. M.: Chemical Engineering: Particle Technology and Separation Processes. Elsevier Butterworth Heinemann, Fifth edition 2002 (2007). 1155 p. ISBN 978-0-7506-4445-7
•Geankopolis, C. J.: Transport Processes and Separation Process Principles. 4th edition. New Jersey: Publishing as Prentice Hall PTR, 2003.1026 p. ISBN 0-13-101367-X
•Rieger, F., Novák, V., Jirout, T.: Hydromechanické procesy I, II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03283-8. ISBN 80-01-03302-3
•Tarleton, S.: Solid/liquid separation: Equipment Selection and Process Design. Elsevier Butterworth Heinemann, 2007. 448 p. ISBN 978-1-85-617421-3
•Paul, E. L., Atiemo-Obeng, V. A., Kresta, S. M.: Handbook of industrial mixing: science and practice. Canada: John Wiley & Sons, Inc., 2003, 1377 p. ISBN 0-471-26919-0
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)