česky  čs
english  en
VYBRANÉ STATĚ Z TEPELNÝCH PROCESŮ (W18OZ007)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:VSTPSchválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P+0C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozšíření znalostí s ohledem na detailnější porozumění relevantních transportních procesů při přenosu tepla a využití při návrhu aparátů a experimentálním nebo teoretickém zkoumání komplexních případů.
Osnova
•Základní mechanismy přenosu tepla: kondukce, nucená a přirozená konvekce, radiace.
•Podobnostní analýza transportních rovnic přenosu tepla. Korelace pro popis přenosu tepla.
•Experimentální metody používané při popisu přenosu tepla (přímé, nepřímé).
•Numerické modelování přenosu tepla, vliv turbulentního proudění.
•Základní případy přenosu tepla – proudění v trubce kruhového průřezu, přenos tepla v impaktním proudu.
•Vliv vývinu rychlostního a teplotního profilu a rozdílných okrajových podmínek, drsnosti stěny.
•Nekruhové průřezy, sekundární proudění, anizotropní přenos tepla při turbulentním proudění.
•Vnější proudění, vývoj teplotní mezní vrstvy, analogie s přenosem hybnosti.
•Tepelné výměníky. Obtékání svazku trubek, střední teplotní diference, intenzifikace přenosu tepla, úsady.
•Přestup tepla při změnách fáze, var, kondenzace, odpařování, sušení.
•Spalování – kinetika, reakce, radiace, CFD.
•Optimalizace aparátů a systémů.
Literatura
•Bird, R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons, Inc. 2007.
•Lienhard, J. H. IV, Lienhard, J. H. V: A heat transfer textbook, 4th ed. Cambridge, MA, Phlogiston Press, 2017.
•Minkowycz.W. J., Sparrow E.M. Advances in numerical heat transfer. CRC Press 2009
•Wilcox, D. C.: Turbulence Modeling for CFD, DCW Industries, Inc., California, 2006.
•Zuckerman, N., Lior, N.: Jet Impingement Heat Transfer: Physics, Correlations, and Numerical Modeling, Advances in Heat Transfer, 39, 2006, str. 565 – 631.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)