česky  čs
english  en
Inženýrská reologie (W18T001)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Popis reologických jevů. Přehled mechaniky kontinua. Tenzor napětí. Pohyb a deformace. Bilance hmoty, hybnosti a energie. Základní pravidla pro konstrukci konstitutivních rovnic. Konstitutivní modely hyperelastických, čistě viskozních a viskoelastických materiálů. Viskozimetrické a elongační toky. Proudění v kanálech (RMW rovnice). Tažení vláken a vyfukování filmu. Přenos tepla v nenewtonských tekutinách. Elektroreologické materiály.
Osnova
1. Rámcová specifikace cílů kurzu. Konkrétní zaměření na některé z následující okruhů

2. Tenzorový popis dynamiky i kinematiky velkých deformací a rychlostí deformací (invarianty rychlosti deformace). Materiálově objektivní popis časových změn (Jaumanovské derivace).
3. Konstitutivní rovnice hyperelastických materiálů založené na deformační energii
4. Konstitutivní rovnice GNF (zobecněných Newtonských kapalin). Kapaliny s mezí toku. Tixotropní kapaliny.
5. Diferenciální konstitutivní rovnice viskoelastických kapalin (typu Maxwell).
6. Integrální konstitutivní rovnice viskoelastických kapalin (typu Boltzmann)
7. Viskometrické toky (tok v trubce, rotační toky)
8. Experimentální metody identifikace konstitutivních rovnic ve viskometrických tocích (i oscilačních tocích LAOS).
9. Inženýrské aplikace: Tok v trubce (RMW rovnice). Elongační toky: Tažení vláken a vyfukování filmu.
10. Přenos tepla v nenewtonských tekutinách. Elektroreologické materiály.
Literatura
Bird, Stewart, Lightfoot: Transport Phenomena. Wiley, 2nd edition, 2006

Tanner R.I.: Engineering rheology. Oxford Univ.Press, 1988

http://users.fs.cvut.cz/rudolf.zitny/MHMT3r.ppt (constitutive equations for solids, fluids and viscoelastic materials),

http://users.fs.cvut.cz/rudolf.zitny/MHMT4.ppt (non-Newtonian fluids, flow in ducts, RMW equations, thixotropic fluids)
Klíčová slova
napětí, deformace, rychlost deformace, proudění a creep, přenos tepla, návrh strojnických zařízení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)