česky  čs
english  en
Dynamika kolejových vozidel (W21A001)
Departments:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:30
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Výpočet stability jízdy kolejových vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení vozidla.
Výpočet stabilních oblastí příčného kmitání.
Stavba matematických modelů kolejových vozidel s více stupňů volnosti, buzených nerovností tratě harmonického průběhu.
Nelineární prvky vypružení a tlumení.
Výpočet odezev sil a zrychlení na podvozku a skříni vozidla na harmonické buzení.
Teorie náhodných procesů s ohledem na náhodné buzení kolejových vozidel. Výpočet korelačních funkcí,vzájemných korelačních funkcí a výkonových spektrálních hustot.
Stavba matematických modelů kolejových vozidel v prostorovém uspořádání. Výpočet odezev prostorových modelů na náhodné buzení.
Kmitání hmotného kontinua-ohybové kmitání skříní vozidla.
Structure
1.Základní kriteria pro modelování dynamických systémů a vozidel. Matematické modely a metody výpočtu řešení lineárních algebraických rovnic.
2.Výpočet stability jízdy kolejových vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení vozidel. Výpočet stabilních oblastí příčného kmitání.
3.Náhrada hmotnostních parametrů komponentů kolejového vozidla.
4.Matematické modely a metody výpočtů.
5.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Řešení pomocí soustavy obyčejných lineárních diferenciálních rovnic.
6.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Fyzikální modely. Řešení pomocí soustavy parciálních diferenciálních rovnic.
7.Výpočet svislého kmitání vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení.
8.Vliv nelinearit a vnitřní tuhosti na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.
9.Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.
10.Vliv nelinearit a vnitřního nelineárního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.
11.Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.
12.Odezva dynamických systémů na náhodné buzení
13.Stavba matematických modelů kolejových vozidel s více stupňů volnosti buzených od nerovnosti tratě.
Structure of tutorial
Cvičení z témat
1.Kriteria pro modelování dynamických systémů a vozidel. Matematické modely a metody výpočtu řešení lineárních algebraických rovnic.
2.Výpočet stability jízdy kolejových vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení vozidel. Výpočet stabilních oblastí příčného kmitání.
3.Náhrada hmotnostních parametrů komponentů kolejového vozidla.
4.Matematické modely a metody výpočtů.
5.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Řešení pomocí soustavy obyčejných lineárních diferenciálních rovnic.
6.Výpočet ohybového kmitání hmotného kontinua. Fyzikální modely. Řešení pomocí soustavy parciálních diferenciálních rovnic.
7.Výpočet svislého kmitání vozidel. Optimalizace vypružení a tlumení.
8.Vliv nelinearit a vnitřní tuhosti na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.
9.Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.
10.Vliv nelinearit a vnitřního třecího tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.
11.Vliv nelinearit a vnitřního tlumení na chování dynamických systémů a vozidel. Kriteria nelineárních systémů.
12.Odezva dynamických systémů na náhodné buzení
13.Stavba matematických modelů kolejových vozidel s více stupňů volnosti buzených od nerovnosti tratě.
Literarture
- Němec, Rus, Synek, Kolář, Krupička: Dynamické jevy, namáhání a porušování
pojezdu lokomotiv, NADAS 1986

- Freibauer, Rus, Zahrádka: Dynamika kolejových vozidel, NADAS, 1991

- Švejnoch, a kol (Rus): Teorie kolejových vozidel, Skripta ČVUT Praha, FS, 1991

- Kolář: Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel, Skripta ČVUT Praha, FS, 2009
Requirements
Znalosti dynamiky
Keywords
Dynamika kolejových vozidel,stabilita,náhodné procesy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)