Vícerozměrné modely termoaerodynamiky spalovacích motorů (W21TZ001)
Departments:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Abbreviation:Approved:26.01.2021
Valid until: ??Range:65P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Structure
Literarture
•Bird, R. B. - Stewart, W. E. - Lightfoot, E. N.: Transport Phenomena.J. Wiley N.Y. 1960, 2006
•Dvořák R., Kozel K.: Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
•Heywood, J.B.: Internal Combustion Engine Fundamentals, Second Edition. McGraw-Hill Education 2018 ISBN 1260116107
•Williams, F. A.: Combustion Theory. Addison-Wesley, Redwood CA, 1985, ISBN 0-8053-9801-5
•Kuo, K. K.: Principles of Combustion. J. Wiley, N.Y., 1986, ISBN 0-471-62605-8
•Giakoumis E.G. (Ed.), Turbochargers and Turbocharging. Nova Science Publishers, NY 2017, ISBN 9781536123558
•Relevantní SAE Papers – elektronická databáze s fulltextovým vyhledávačem 1995-2018 v NTK
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 24.7.2024, 17:15 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)